Author: johan

 • Sammanställning av projekt

  Har skrivit ned en dokumentation om flera projekt, programvaror och skript som jag utfört under studietiden, fritiden och på arbetet. Dokumentet kan läsas här: http://exclude.se/KTH/projekt_js.pdf

 • Steg 2: Bygga högtalarlåda

  Höjdens maximala yttermått var 57 cm varav lådan byggdes med den höjden. Fick rekommendation av hifikit att bredden skulle vara smal, varav frampanelen gjordes med en bredd på 24 cm. Djupets storlek räknades ut enligt nedan:

 • Steg 1: Uppgradering av högtalarelement i befintlig låda.

  Högtalarlåda: Dimensioner för lådan: Namn Mått (cm) Bashål 8” Lilla diskanten 7,5 ; 0,7 kant Stora diskanten 9,7 ; 1 kant Höjden 49,5 Bredden 24,5 Djupet 30 Volymen: H[dm]*B[dm]*D[dm] = dm^3 4,95*2,45*3,0 = 36.3825 liter. (yttermått räknat)

 • A new project idea: IoT sync

  I’ve created a program for handling data for IoT devices. It is php-based and uses mysql, ssh and rsync. http://www.exclude.se/KTH/IoT_sync.pdf https://github.com/payano/IoT_sync

 • OpenBSD – easier management

  https://stable.mtier.org/

 • EUMT – Easier Unix Management Tool

  I recently started a new project and published it as an BSD licence in github. The link is here

 • netgear router, no internet – reboot.

  Script to check if the netgear router is working: [root@srv01 ~]# crontab -l #starta om netgear router om det är problems */15 * * * * /opt/scripts/reboot.sh >> /dev/null 2>&1 #!/bin/bash ping 8.8.8.8 -c2 if [[ $? -gt 0 ]]; then URL=$(curl -u USERNAME:PASSWORD “http://192.168.1.1/LAN_lan.htm” 2>&1 | grep ‘method=”POST”‘ | awk {‘print $4’} | grep…

 • Projectcourse first year.

  The Project that the group has been working on is finally over and here is the results: http://exclude.se/KTH/KTH_best.jpg http://exclude.se/KTH/Slutrapport_KTH_arskurs1.pdf http://exclude.se/KTH/1min.avi http://exclude.se/KTH/3min.mp4

 • Back to OpenBSD

  I reinstalled my harddrive and installed OpenBSD once again. After that I noticed that OpenBSD now supports tmpfs, so i mounted tmp and .cache directory in ram instead: $ cat /etc/fstab c62268885862ee35.b none swap sw c62268885862ee35.a / ffs rw 1 1 c62268885862ee35.g /home ffs rw,nodev,nosuid,noatime 1 2 #c62268885862ee35.d /tmp ffs rw,nodev,nosuid,noatime 1 2 c62268885862ee35.f /usr…

 • Wpa_supplicant + FreeBSD + Eduroam

  Download this: http://www.lan.kth.se/eduroam/AddTrust_External_CA_Root.pem Edit wpa_supplicant.conf: network={ ssid=”eduroam” key_mgmt=WPA-EAP IEEE8021X eap=TTLS identity=”username@kth.se” anonymous_identity=”username@kth.se” password=”password” ca_cert=”/usr/local/share/certs/eduroam.pem” phase2=”auth=PAP” }