Category Archives: Elektroteknik h.ing KTH

Projekt som har med skolgången att göra.

Code for the project presentation

Code for the project presentation:#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>

#define TEXTER 4

char texten[TEXTER][255] = {
"Wake up, Matrix...",
"They are coming...",
"Follow the room edges...",
"Knock knock Matrix..."
};

int main(void){
int i,j = 0;
for(i=0;i < TEXTER;i++)
{
j = 0;
while(texten[i][j] != 0)
{
printf("%c", texten[i][j]);
fflush(stdout);
usleep(300000);
j++;
}
usleep(2000000);
printf("\n");
fflush(stdout);
}
}

}

Blomvattnar produkt.

Jag har skapat en blomvattnarprodukt (blomvattnarindikator) som notifierar användaren när det är dags att vattna blomman i sitt hem. Det är tänkt att det ska vara en enkel och billig design så att man kan ha en blomvattnarindikator för varje blomma som behöver vattnas.

 

Kretsschema läggs upp inom kort.

PIC16F1823 är microprocessorn som används för projektet.